Strona główna
Wynajem maszyn i urządzeń
Wodocigi i kanalizacje
Prace ziemne
Przeciski pod drogami
Zdjęcia z realizacji
Kontakt z nami
Cenniki
Praca
Sieci i przyłącza wodociągowe
Sieci i przylącza kanalizacyjne
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
WWW.E-ABIS.COM
Buduj z nami !
Sieci i przylącza kanalizacyjne

   Wykonujemy zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zakres naszych prac obejmuje min:

  • Budowę rurociągów o średnicach do 600mm,  o zagłebieniu  do 4m 
  • Budowę przykanalików do budynków mieszkalnych i usługowych
  • Montaż studni żelbetowych, PCV, oraz PE
  • Montaż zbiorników na nieczystości
  • Montaż separatorów oleju i innych substancji szkodliwych
  • Budowę instalacji odpływowej z rynien i kratek odpływowych
  • Budowę drenażu rozsączającego i studni chłonnych.
  • Wykonanie przebić pod jezdniami bez naruszania ich konstrukcji
  • Wykonywanie włączeń do istniejących studni i rurociągów
   Wszystkie nasze prace kończymy uzyskaniem wszystkich odbiorów technicznych wymaganych przez nadzór budowlany, oraz zarządcę wodociągu.
   Posiadamy doświadczenie w pracach na terenie większości gmin województw: mazowieckiego i łódzkiego, jak również MPWiK w Warszawie 


 
Strona głównaWynajem maszyn i urządzeńWodocigi i kanalizacjePrace ziemnePrzeciski pod drogamiZdjęcia z realizacjiKontakt z namiCennikiPraca