Strona główna
Wynajem maszyn i urządzeń
Wodocigi i kanalizacje
Prace ziemne
Przeciski pod drogami
Zdjęcia z realizacji
Kontakt z nami
Cenniki
Praca
Sieci i przyłącza wodociągowe
Sieci i przylącza kanalizacyjne
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
WWW.E-ABIS.COM
Buduj z nami !
Sieci i przyłącza wodociągowe

   Wykonujemy infrastrukturę pozwalającą na zaopatrywanie w bieżącą wodę odbiorców indywidualnych i zbiorowych. Ruruciągi budujemy głównie w technologi PE i PCV, metodą zgrzewania elektrooporowego i doczołowego.

Zakres naszych prac obejmuje min:

 • Budowe rurociągów przesyłowych o średnicach do 300mm
 • Budowę przyłączy do obiektów budowlanych
 • Montaż studni wodomierzowych żelbetowych oraz polietylenowych
 • Wykonywanie tzw. "wcinek" z użyciem trójników, lub odgałęzień
 • Montaż zasów, nawiertek, opasek
 • Wykonywanie przebić pod jezdniami bez naruszania ich konstrukcji
 • Budowę połączeń pomiędzy budynkami a studniami głębinowymi
 • Montaż infrastruktury w nawierzchniach asfaltowych i betonowych
 • Montaż hydroforów
 • Naprawę awarii i wymianę istniejących rurociągów
 • Sporządzenie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawcze
   Wszystkie nasze prace kończymy uzyskaniem wszystkich odbiorów technicznych wymaganych przez nadzór budowlany, oraz zarządcę wodociągu.
   Posiadamy doświadczenie w pracach na terenie większości gmin województw: mazowieckiego i łódzkiego, jak również MPWiK w Warszawie 

 
Strona głównaWynajem maszyn i urządzeńWodocigi i kanalizacjePrace ziemnePrzeciski pod drogamiZdjęcia z realizacjiKontakt z namiCennikiPraca